Sprzedam inne:

Wypełniając formularz, wszystkie wymagane pola muszą być wypełnione a opis powinien być jak najbardziej szczegółowy. Opisz stan techniczny i wizualny, wypozażenie itd.
Wypełniając formularz, ważne jest aby wszystkie wymagane pola były wypełnione a opis by był jak najbardziej szczegółowy.

Dodaj ogłoszenie
Powrót do tablicy wyboru